Kurumsal

Öz Değerlerimiz

Profesyonel faaliyetlerimizi, kurumsal yönetim ilkelerimizin temelini oluşturmakta olan öz değerlerimiz yönlendirmektedir. Öz değerlerimiz faaliyetlerimizden, ne yaptığımızdan ve nasıl yaptığımızdan gurur duyma anlayışımızı temel olarak almış olup; güvenilir, sürdürülebilir, saygın bir firma olarak yapımızı bu temel prensipler güvence altına almaktadır. 

İmalatta MükemmellikAmacımız imalat işlerimizde her zaman mükemmeli, en yüksek standartlardaki profesyonelliği ve başarıyı sağlamaktır. Şirket iç denetim mekanizmamız ile kararlarımızın ve başarımızın tüm sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Projelerimize işveren gözü ile bakarak ve onların hedeflerini kendi hedeflerimiz alarak yaklaşıp, her bir projeye özgü etkin çözümler üreterek değer katmaktayız. Mevcut çözüm ile yetinmeyip, en iyi sonuca ulaşana kadar çözüm üretme yönünde çalışmalarımızı devam ettiririz.

Yenilikçi Yaklaşım


Faaliyetlerimizin uzun vadedeki sonuçları bizim için önem taşımaktadır. Projelerimizde karşılaştığımız en iyi çözüm ve uygulama yöntemlerini geliştirerek devam ettirebilmek amacı ile yaratıcılığı destekler ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederiz. Bu doğrultuda verimliliğin ve iş kalitesinin artırılabilmesi için tecrübelerimizi bünyemizde paylaşırız. 

İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olup, tüm projelerimizde bu konuya özel bir önem verilmektedir. Çalışanlarımızın, bireylerin ve nihai kullanıcıların sağlık ve güvenlikleri bizim için önemlidir. Projelerimizde olası riskleri belirleyip, mümkün olabilen en düşük seviyelere çekebilmek için gerekli olan çalışmaları yaparız. Faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize uygun olarak devam ettirmekle birlikte yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek faaliyetlerimizin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaktayız.

Çevre Bilinci


Projelerimiz çevre için duyduğumuz sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda sürdürülmektedir. Bizim ve gelecek nesillerimizin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayabilmeleri için gereken tüm önlemleri almaktayız. Çalışanlarımıza çevre koruma ile ilgili tüm eğitimler düzenli olarak verilmekte olup; faaliyetlerimiz uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. 

Takım Ruhu


Çalışanlarımızın her birinin sahip olduğu değer ve yetenekler biraraya getirildiğinde takımımızın sinerjisini ve başarılarının temelini oluşturmaktadır. Takım elemanlarımızı uzmanlık sahalarındaki yeteneklerini ve birikimlerini geliştirebilmeleri için sürekli desteklemekte ve projelerimize değer katan çözümlerin üretilebilmesi için yaratıcığı teşvik etmekteyiz.