Kullanım Şartları

Siteye Erişim

 

İşbu internet sitesi (“Site”) PROKON-EKON Şirketler Grubunun (“Grup” ve Gruba yapılan atıf uygun olan şekilde üye şirketlerin tamamına ya da herhangi birine atıf anlamına gelir) bir üyesine ait olup kişisel kullanımınız ve sınırlı erişiminiz bu üyenin tasarrufundadır. Grubun önceden yazılı izni alınmaksızın internet sitesinin tamamı ya da bir kısmı yüklenemez (sayfayı önbelleğe alma, yayınlar, teknik dokümanlar ya da diğer bilgiler hariç) ya da değiştirilemez.  Bu lisans Sitenin ya da içeriklerinin satışını ya da ticari kullanımını; ürün listelerinin, tariflerin ya da fiyatların herhangi bir şekilde toplanması ve kullanımını; Sitenin ya da içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımını; bir diğer tüccarın lehine hesap bilgilerinin indirilmesi ya da kopyalanmasını;  veri madenciliği, robotlar ya da benzer veri toplama ve özütleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanımını kapsamaz. Sitenin tamamı ya da herhangi bir kısmı Grubun önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, ziyaret edilemez ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Gruba ait herhangi bir ticari marka, logo ya da diğer özel bilgi (şekiller, metin, sayfa düzeni ya da şekli dahil) önceden yazılı izin almaksızın düzenlenemez ya da bu amaçla düzenleme teknikleri kullanılamaz. Grubun önceden yazılı izni alınmadan Grubun adlarından ya da ticari markalarından herhangi birini kullanan meta tagler ya da diğer “gizli metinler” kullanılamaz. İzinsiz kullanım Grup tarafından verilen izin ya da lisansı sona erdirir ve hukuki ya da cezai sonuçlar doğurabilir.   

 

İstihdam Fırsatları

 

Site Grup içerisindeki istihdam fırsatlarına ilişkin bilgi içerebilir. İş başvurusunda bulunmaya karar verdiğiniz takdirde başvuru formunu doldurarak ya da CV’nizi göndererek form/CV’nizdeki kişisel verileri Grup tarafından başvurunuzu işe alma prosedürleri uyarınca değerlendirme ve piyasa araştırması amacıyla, özellikle işe alma ve İK politikalarının ve uygulamalarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak, kullanılmasına, tutulmasına ve yok edilmesine rıza gösterdiğiniz varsayımında bulunacağız.

 

Kişisel bilgilerinizin ülke sınırları içerisinde aktarılması mümkündür. Kişisel bilgileri nasıl kullandığımıza ve koruduğumuza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen kısmını okuyunuz.    

 

Yargı Yetkisi

 

Siteye, Gizlilik Politikası ve işbu Kullanım Koşullarına erişiminiz ve bunları kullanımınız (ve her türlü anlaşmazlık, çatışma, işlem ya da bunlardan kaynaklanan herhangi bir nitelikteki talep) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabii olacak ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. İşbu dokümanla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar hususunda İstanbul mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.  

 

Telif Hakkı

 

İşbu Sitede ya da Site üzerinde ya da Site aracılığıyla sunulan herhangi bir yayında yer alan bilgiler Grubun mülkiyetindedir ya da Gruba lisanslıdır ve telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları ile korunmaktadır.  Sitede yer alan herhangi bir şey Grubun önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da düzenlenemez.

 

Ticari Markalar

 

İşbu Site Grubun sahip olduğu ve hizmetlerini ayırt etmek için tescil ettirdiği ticari markaları içermektedir. İşbu belge ile bu ticari markaların kullanımına yönelik herhangi bir lisans verilmesi ya da bu anlama gelecek bir çıkarımda bulunulması söz konusu değildir.  Özel yazılı izin olmaksızın kopyalamaya izin verilmemektedir.   

 

Uyarı  

 

İşbu Siteye erişim sağlayarak sitenin içerdiği bilgilerin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu ve herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığını kabul etmektesiniz. İşbu Sitede yer alan ya da Site aracılığıyla erişim sağladığınız bilgiler Grup tarafından genel yönlendirme amacıyla sunulmaktadır ve ilgilendiğiniz alanda genel bilgi vermektedir. Tarafınızla yapılan ayrı, imzalı ve yazılı bir sözleşmede aksi özellikle belirtilmediği takdirde Grup internet sitesinin her zaman kullanılabilir ya da erişilebilir olacağı hususunda herhangi bir teminat vermez. Sitede yer alan tüm metin, veri, görüntü ve diğer materyaller Gruba aittir ya da lisanslıdır. Grup işbu Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için elinden geleni yapmıştır. Ancak bazı durumlarda hatalarla karşılaşılabilir. Bu nedenle Grup işbu Site ve sayfaları ile ilişkili her türlü doğrudan ve dolaylı garantiden açık bir şekilde feragat etmektedir.   

 

GRUP HİÇBİR KOŞULDA İŞBU SİTENİN YA DA İÇERİKLERİNİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI KAYIP YA DA ZARARDAN (KAR KAYBI YA DA DİĞER TÜRLÜ BİR KAYIP) SORUMLU DEĞİLDİR.